Arkitektbedriftenes arkitektfaglige ytelsesbeskrivelse

 

Tilgjengelighet

 

AY er tilgjengelig som les-versjon for alle, men så snart du skal gjøre egne tilpasninger for et oppdrag, så må du ha et abonnement. Når du har opprettet din egen ytelsesbeskrivelse, kan du enkelt aktivere eller deaktivere ytelser (på alle nivåer), du kan legge inn egen spesifikasjon (fritekst) og laste opp vedlegg. Du kan opprette ubegrenset antall ytelsesbeskrivelser og egne maler i ditt abonnement. 

 

Hvem benytter AY?Arkitekter som leverer arkitekttjenester og som ønsker å identifisere og avklare sine ytelser. En generert PDF av ytelsesbeskrivelsen kan for eksempel brukes som vedlegg til tilbud og  kontrakter.

 


Bestillere av arkitekttjenester, for eksempel kommuner, som ønsker å få bedre oversikt, samt muligheten for å spesifisere ytelser i en oppdragsbeskrivelse.

 
 
 
 
 Illustrasjonsbilder er hentet fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no