6.2 SKISSEPROSJEKTFASEN

Grunnlaget for et skisseprosjekt forutsettes lagt i en utredningsfase der det er utviklet et rom- og byggeprogram for oppdraget.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no