8.6.5.1 Arkitektoniske holdninger for prosjektet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal utvikle prosjektet i forhold til almene offentlige interesse og videreutvikle det arkitektoniske konseptet for prosjektet og anvende det på de områdene og den målestokken som er relevant for forprosjektet, samt påse at prosjektet detaljeres på en måte som ivaretar myndighetskrav, forskrifter, aktuelle veiledere og standard beskrivelse, samt oppdragsgivers gjeldende byggeprogram.


Arkitekten skal

  • Innarbeide myndighetskrav
  • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer i funksjons- og byggeprogrammet
  • Finne løsninger som er i tråd med prosjektets tekniske om økonomiske rammer
  • Bearbeide prosjektet i tråd med tilbakemelding fra rammetillatelsen
  • Avklare omfang av, og utarbeide  beskrivelse for utførelse
  • Videreutvikle den arkitektoniske utforming og utarbeide nødvendige detalj- og skjemategninger
  • Utvikle detaljprosjekt  med avtalt dokumentasjon for oppdragsgiver og forskriftsmessig dokumentasjon for søknad om igangsettingstillatelse
  • Gjennomgå vedtak og kommentarer fra behandling av forprosjekt
  • Gjennomgå forprosjekt med oppdragsgiver (og evt. bruker) og foreta eventuelle justeringer
  • Utarbeide alternative forslag til detaljløsninger et avgrenset antall områder og drøfte med oppdragsgiver

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no