3.2.6.2 Kvalitetsarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal kontrollere og arkivere mottatte og utsendte dokumenter og kvalitetssikre egne arbeidsoppgaver.


Oppdragsgiver skal

  • Kontrollere og godkjenne prosjektdokumenter før disse legges frem for Oppdragsgiver
  • Ajourføre Oppdragsgivers kvalitetsplan for prosjektet og for prosjektledelsen
  • Påse at alle i prosjektorganisasjonen utarbeider kvalitetsplan, følge opp og kontrollere disse.
  • Innhente oppdragsgivers godkjenning for hver fase
  • Påse at det ved avslutning av prosjektet blir overlevert dokumentasjon for ferdig utført prosjektering og utførelse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no