6.2.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides skriftlig beskrivelse om situasjonsplan, arkitektonisk utforming, funksjonalitet og disponering av byggets hovedfunksjoner.

Det skal også utarbeides overordnet oppstilling av mengder av innredningselemeter på 2-siffernivå etter bygningsdelstabellen som grunnlag for kostnadsoverslag.


Følgende temaer skal beskrives

  • Arkitektonisk utforming og hovedtrekk i forslaget
  • Materialbruk på overordnet og nivå
  • Konstruksjonsprinsipp og hovedtrekk i teknisk struktur utomhusplan
  • Lyd/akustikk ift. ytre omgivelser
  • Brannkonsept
  • Prinsipper for miljø- og energiløsninger
  • Universell utforming (hovedprinsipp)
  • Fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging
  • SHA

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no