7.8.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal vurdere om endringer som foreslås eller blir nødvendige har konsekvenser for  programmet og tidligere valgte løsninger, registrere avvik fra det prosjekterte materialet, aktuelle regler og forskrifter og foreta nødvendige tiltak.

Arkitekten skal også registrere endringer i programforutsetninger og avklre behovet for nødvendige tiltak.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no