8.6.7 Dokumentasjon av detaljprosjektet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Detaljprosjektet dokumenters i form av tegninger, detaljtegninger, skjemaer, beskrivende tekst, mengdeangivelse, arealberegninger (mulig modell) oa.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no