3.5.5.1 Generelt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Uavhengig kontroll startes når områder for kontroll er definert i forhåndskonferanse eller ved godkjenning av rammetillatelse.

Oppdragsgiver kan i tillegg velge å gjennomføre kontroll etter SAK10 de områder de selv ønsker.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no