6.4.8.1 Tilpasning til spesielle behov

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tilleggsytelser skal avtales med oppdragsgiver.


Tileggsytelser kan være

  • Inndeling i sikkerhetssoner
  • Seksjonerings-, salgs- og kontraktstegninger
  • Tilrettelegging for GAB-register
  • Supplerende illustrasjoner etter oppdragsgivers behov
  • Illustrasjoner tilpasset potensielle leietakeremodell

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no