7.8 UTFØRELSESFASEN

Fasen beskrives i forhold til oppgaver knyttet til prosjekteringsoppdrag.
Arkitektens rolle og omfang av ytelser avhenger av valgt entreprisemodell. Her er byggherrestyrte delte entrepriser lagt til grunn.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no