3.7.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal påse at partene finner frem til styrende forutsetninger i lovverk, program, gjeldende veiledere ol.  og samarbeide med Oppdragsgiver og de prosjekterende om å formulere felles målsetninger for det faglige resultatet av arbeidet med oppdraget.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no