6.4.6.5 Utført kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal dokumentere utført kvalitetssikring og foreslå korrigerende og avbøtende tiltak ved avvik fra forutsetningene.


Arkitekten skal dokumentere

  • Utført egenkontroll
  • Utført fagkontroll
  • Utført tverrfaglig kontroll

Om det under prosjektgranskning avdekkes at det er avvik fra programforutsetningene eller utført prosjekteringsfeil i denne fasen innen eget fag eller på tverrfaglig grunnlag skal det utarbeides forslag til hvordan feilene kan rettes, eller mulige avbøtende tiltak.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Manglende koordinering og avklaring på tverrfaglig nivå er en hovedkilde til prosjekteringsfeil. PBL pålegger egenkontroll og tverrfaglig kontroll blant de prosjekterende. Arkitekt har på grunn av sin faglige oversikt og store andel av det samlede prosjekteringsoppdraget et spesielt godt utgangspunkt for å lede den faglige koordineringen.

Bruk av BIM muliggjør en bedre kontroll og påvirkning på plasseringer og valg av utstyr.

MAKS10;
- 18-023 Rapport fra intern kvalitetsrevisjon

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no