3.2.4.3 Økonomistyring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal på overordnet nivå planlegge og styre prosjektet økonomisk, samt føre kontroll med og følge opp ressursbruken i prosjektet.

Prosjektleder skal lede og referere møter som PL innkaller eller koordinerer og informere og rapportere til berørte parter.


Prosjektleder skal

  • Rapportere økonomi, innhente tilbud på tjenester for bemanning av organisasjonen og foreslå metode for kostnadsberegninger
  • Påse utarbeidelse av kostnadsberegning/ årskostnadsberegning og livssyklusberegninger .
  • Samle kostnadskalkyler til kostnadsoverslag
  • Påse at deltakerne i organisasjonen er forsikret
  • Overvåke, rapportere og følge opp kostnadsutviklingen i prosjektet
  • Holde oversikt og behandle avvik/endringer og rapportere til oppdragsgiver
  • Bearbeide kostnadsramme, utvikle LCC- og LCV-beregninger
  • Ajourføre budsjett og de nødvendige underlag for dette.  
  • Lede og referere møter som PL innkaller eller koordinerer
  • Samle og utarbeide rapporter til oppdragsgiver om utvikling av prosjektet med hensyn til fremdrift, økonomi og avvik fra vedtatte planer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no