3.3.5.2 Utredningsfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder prosjektering skal utføre utredningsoppgaver etter avtale med Oppdragsgiver  / prosjektleder.


AY10 kapittel 4 Utredningsfasen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Hvordan byggherrer organiserer og styrer dette trinnet kan variere mye. Likeledes hvor mye arbeid de legger i trinnet. Vi tar som utgangspunkt at i denne fasen utfører byggherren de nødvendige strategiske analyser og sørger for at det utarbeides et første program for prosjektet. I noen organisasjoner og i store prosjekter ledes dette arbeidet av en programmeringsleder, som tilhører byggherrens eller bruker- virksomhetens prosjektorganisasjon. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no