7.2.4 Den prosjekterendes ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dette delkapitlet ivaretar krav til prosjektering. Krav knyttet til rollene som PRO, SØK og KTR fremgår av kapittel 3.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no