4.4.2.2 Målsettinger for fremdrift

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide realistiske vurderinger av samlet gjennomføringstid for prosjektet fra igangsetting til avsluttet byggesak brutt ned på faser og tydeliggjøre viktige milepæler for oppdragsgiver som fremdriften bør ta hensyn til.


Følgende opplysninger må foreligge

  • Grove anslag for fremdrift basert på vurderinger av utredningsfasen, prosjekteringsfasen, tid til egne beslutninger og offentlig saksbehandling, utførelsesfasen, overtakelse og innfasing av utstyr og systemer
  • Aktuelle milepæler for oppdragsgiver som utløp av leieavtaler, frist for avklaring av finansiering, innfasing av ny produksjon, opp- eller nedbemanninger etc.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no