7.4.9.2 Utarbeide grunnlag for forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Grunnlag vil være kontraktsbetingelser med oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm), program og arealoversikt med tegninger og / eller BIM-modell på forprosjektnivå samt overordnet beskrivelse av prosjekt og funksjonskrav, elementbeskrivelse på 2-siffernivå, samt overordnet beregning av aktuelle mengder.


Det skal utarbeides

  • Kontraktsforslag med generelle betingelser og kriterier for valg av tilbyder.
  • Oppdragsgivers styrende dokumenter supplert med oversikt over programkrav og myndighetskrav til prosjektet.
  • Typiske tegninger i målestokk (1:100, 1:200) evt. supplert med utsnitt i avtalt målestokk.
  • Beskrivelse supplert med elementbeskrivelse for typiske og spesielle bygningsdeler.
  • Mengdeoversikt utvidet med grove beregninger av delelementer.
  • Tilbuds- og evalueringsskjema.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no