7.6.7.5 Notater og redegjørelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det kan etter nærmere avtale utarbeides notater og redegjørelser for detaljprosjektet.

 

 


Aktuelle temaer kan være

  • Livssykluskostnader
  • Universell tilgjengelighet
  • Beskrivelse av spesialinnredninger
  • Utredninger om bakgrunn for valg av produkter og løsninger
  • Sammenfatte og utarbeide dokumentasjon om produkter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no