3.3.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering skal bidra til at arkitektonisk utforming og funksjonalitet blir ivaretatt av de ansvarlige partene i prosjektet og oppfordre til at krav, ambisjoner og målsettinger formuleres skriftlig og kan etterprøves.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no