3.2.8 Tilleggsytelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder kan ha følgende tilleggsoppgaver i prosjektet.

Oppdragsgivers prosjektleder for prosjekteringen

Ansvarlig søker

Tiltakshaver for byggeaken

Tilleggsytelser skal avtales med oppdragsgiver.

 


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no