6.6.9.4 Bistand ved evaluering og innstilling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ta ansvar for, eller bidra til, evaluering av anbud og anbydere


Aktuelle arbeidsoppgaver er

  • Vurdering av anbyderes kompetanse for oppdraget
  • Registrere og sammenligne anbudsposter, mengder, enhetspriser og forbehold knyttet til anbudene, samt foreta avklaringer av innhold med anbydere
  • Vurdere forslag til endringer, tillegg og fradrag
  • Utarbeide skriftlig begrunnet innstilling overfor Oppdragsgiver på forhandlinger med en eller flere anbydere

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Leverandørprosjektering omfatter den nødvendige omprosjektering eller suplerende prosjektering for å kunne innpasse bestemte leverandørløsninger og produkter i byggverket. Dette kan vanligvis ikke gjøres før endelig leverandør er valgt. Slik prosjektering utføres som regel av leverandør eller produsent, mens resultatet må godkjennes av de prosjekterende og ansvarlig utførende for byggverket for å sikre at de passer inn i helheten og tilfredsstiller myndighetskrav. Dette stiller høye krav til kvalitetssikring av grensesnitt mot øvrige leveranser.

MAKS10;
- 52-01 Leverandørprosjektering - forberede anskaffelse av fabrikkproduserte elementer

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no