6.6.5.1 Utvikle arkitektoniske holdninger for prosjektet på detaljnivå

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle prosjektet i forhold til almene og offentlige interesser.

Arkitekten skal videreutvikle prosjektet på detaljnivå på de områdene og i den målestokken som er relevant.

Påse at prosjektet detaljeres på en måte som ivaretar myndighetskrav, forskrifter, aktuelle veiledere og standard beskrivelse, samt oppdragsgivers gjeldende krav og spesifikasjoner.


Det forutsettes at hovedtrekkene i forprosjektet ligger fast og at prosjektutviklingen skjer på detaljnivå, med avtalt dokumentasjon for oppdragsgiver og forskriftsmessig dokumentasjon for søknad om igangsettingstillatelse.

Arkitekten skal

  • Definere egen leveranse i form av dokumentplan for fasen og få denne godkjent
  • Avklare omfang av, og utarbeide, bygningsmessig beskrivelse
  • Videreutvikle den arkitektoniske utforming og utarbeide nødvendige detalj- og skjemategninger
  • Gjennomgå vedtak og kommentarer fra behandling av forprosjekt
  • Gjennomgå forprosjekt med oppdragsgiver (og evt. bruker) og foreta eventuelle justeringer
  • Utarbeide forslag til detaljløsninger på viktige områder, med eventuelle alternative utforminger, og drøfte disse  med oppdragsgiver
  • Innarbeiding av myndighetskrav
  • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer funksjons- og byggeprogrammet.
  • Bearbeide prosjektet i tråd med tilbakemelding fra forhåndskonferansen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no