5.1.1 Generelt om plan- og regulering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Plan- og bygningsloven omhandler fysisk planlegging og byggesaksbehandling. Dette kapitlet omhandler kun plandelen.

Plandelen omfatter formelle arealplaner som spenner fra overordnede regionale planer via kommuneplaner til reguleringsplaner.

Ytelsene beskrevet i dette kapittelet gjelder for normaloppdrag på ulike felt. Brukeren kan hente ut og sette sammen de ytelser og beskrivelser som passer til det aktuelle oppdraget. Det er derfor ikke ment at man skal henvise til AY i sin helhet.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no