6.6.5.4 Detaljere faste bygningsdeler

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal detaljere bygningens ytterflater; med fasadeløsninger, tak, overdekninger, dekker og yttervegger under terreng i samarbeid med aktuelle rådgivere og bearbeide supplerende elementer til bygningens ytterflater.

Faste elementer, skillevegger og overflater i bygningen skal detaljeres.

Energiriktige, funksjonelle og holdbare detaljløsninger skal sikres.


Arkitekten skal

  • Detaljere fasader og yttervegger mot terreng eller tilstøtende bygninger med detaljer for sokler, membraner, retningsendringer horisontalt og vertikalt, møte mellom ulike materialer og utførelser etc.
  • Detaljere utsparinger, innsetting av dører, vinduer, porter, rister etc, utkraginger, innfesting av balkonger, og karnapper samt gesimser.
  • Detaljere takflater med isolersjikt, utluftinger, membraner, fall til sluk, utførelse av oppstikk og oppbygg over tak.
  • Detaljere og gi prinsippsvar på krav til solskjerming, støydemping, innsyn, utsyn, isolasjonsgrad ol.
  • Baldakiner, balkonger, terrasser, ramper ol. prosjekteres med bærekonstruksjoner, innfestinger, rekkverk, fall, avvanning, membraner, overflater og materialbruk etc.
  • Trapper, brannskiller og rømningsveier skal markeres på planer og snitt
  • Detaljere faste innervegger, himlinger og andre flater med krav til brannklasse eller annen sikring, støyreduksjon, mekanisk påkjenning, materialbruk og overflater.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no