6.4.5.1 Utvikle prosjektet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle prosjektet i forhold til almene og offentlige interesser. Arkitekten skal videreutvikle det arkitektoniske konseptet for prosjektet og anvende det på de områdene og den målestokken som er relevant.


Arkitekten skal påse at prosjektet utvikles i forhold til myndighetskrav og oppdragsgivers program.


Arkitekten skal

  • Utvikle forprosjekt med avtalt dokumentasjon for oppdragsgiver og forskriftsmessig dokumentasjon for rammesøknad
  • Ivareta hensyn til brukere og allmenheten
  • Vurdere prosjektet i forhold til de fysiske omgivelsene
  • Gjennomgå vedtak og kommentarer fra behandling av skisseprosjekt
  • Gjennomgå skisseprosjekt med oppdragsgiver (og evt. bruker) og foreta eventuelle justeringer
  • Utarbeide alternative løsningsforslag på viktige områder og drøfte med oppdragsgiver
  • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer i rom-, funksjons- og byggeprogrammet
  • Bearbeide prosjektet i tråd med tilbakemelding fra forhåndskonferansen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no