3.2.1.4 Partenes ansvar for brukermedvirkning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver har det overordnede ansvar for brukermedvirkning i prosjektet, men kan etter avtale delegere ivaretakelsen av dette ansvaret videre til Prosjektleder, Prosjektleder Prosjektering (PLP) eller andre.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Oppdragsgiver fortsetter å ha det samme juridiske ansvaret også ved delegering.

Aktuelle lover og forskrifter er omtalt i kap. 3.3 Prosjektleder prosjektering
3.3.1.5  Partenes ansvar for brukermedvirkning
3.3.1.6 Partenes ansvar for sikkerhetsarbeid i prosjekteringen 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no