5.4.6.1 Utdyping

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utdypinger skjer som svar på mulige krav fra Kommunen om å belyse spørsmål som kommer opp etter at planforslag er levert.


Utdypinger er å betrakte som tilleggsoppgaver og honoreres etter særskilte avtaler.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no