3.7.5.5 Utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal ivareta koordinering mellom prosjekterende og utførende i utførelsesfasen. PRL kan også representere de prosjekterende på byggemøter og innkalle og lede evt. prosjekteringsmøter i denne fasen.

Prosjektoppfølging ut over dette kan skje etter avtale med Oppdragsgiver.


PRL skal

  • Ta initiativ til tverrfaglige oppstartsmøter  og dokumentgjennomganger med utførende
  • Delta  i byggemøter
  • Bidra til at avvik blir avdekket, avklart og lukkes iht. beskrivelse i kap. 6.9
  • Avklare behov for tilleggsprosjektering, fordele oppgaver og se til at dette utføres
  • Avklare behov for tilleggshonorar for de prosjekterende og fremme krav om dette

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no