7.2.9.5 Bistand i forhandlinger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bistå Oppdragsgiver i forhandlinger og ved kontraktsinngåelse.


Aktuelle arbeidsoppgaver er

  • Delta i forhandlinger på grunnlag av mandat fra oppdragsgiver.
  • Foreta kontraktsavklaringer.
  • Utarbeide referater fra forhandlingsmøter.
  • Bistå med notater og andre avklaringer.
  • Delta i interne møter med oppdragsgiver og utarbeide innstilling på valg av samarbeidspart eller utførende.
  • Utarbeide endelig kontrakt, få den signert og arkivert

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no