1.8.4 Fellesfunksjoner for prosjekterende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse
  • Prosjekteringsleder for prosjekterende  PRL
  • BIM-koordinator

PRL utpekes av og blant de prosjekterende. PRL er en administrativ leder av de prosjekterendes felles interesser med ansvar for koordinering av faglig arbeid. Prosjekteringsleder er ansvarlig for retningslinjer og beslutninger om bruk av BIM i tverrfaglig prosjektering.

Det utarbeides for tiden en ny prosessbeskrivelse for ledelse og koordinering av BIM- arbeid  på faglig og tverrfaglig nivå: Så snart denne er ferdig vil den bli lagt inn i AY10 som delpkapittel 3.9

Oppdrag krever ikke godkjenning for ansvarsrett eller formelle krav til kompetanse, men de bør ha profesjonsutdanning innen prosjektering, omfattende erfaring fra prosjekteringsarbeid og ha gjennomgått kurs eller tilleggsutdanning rettet mot oppgaven. Det finnes en egen tiltaksklasse for Overordnet ansvar for prosjektering, men  oppdrag krever ikke godkjenning for ansvarsrett.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PRL: Arkitekter har en utdanning som gir en grunnleggende forståelse for helhet og prosess.
På grunn av sammenfall i tid mellom ulike typer arbeidsoppgaver bør rollen ikke kombineres med ansvar for å gjennomføre designutviklingen i prosjekteringsoppdraget i større byggesaker.

Bim-koordinator skal på PRLs vegne, ivareta felles regler og retningslinkjer for tverrfaglig prosjektering på BIM plattform, sammenkalle koordineringsmøter, påse at det gjøres nødvenige avklaringer  mht. programvare, fastpunkter, grensesnitt, modellutvekslinger, kollisjonskontroller, tverrfaglige kontroller mm. Kan kombineres med SØK


Se AY 10
Kap 2 for prisdtilbud og kontrahering
Kap 3.3.7 for ytelser PRL

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no