7.2.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal registrere og kommentere prosjektets rammer og krav til arkitektonisk utforming og funksjonalitet.


Arkitekten skal

  • Avklare forutsetninger i lovverk, program, gjeldende veiledere for utforming ol. 
  • Fformulere egne målsettinger for sitt bidrag til oppdraget.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Arkitekten har ikke ansvar for å utarbeide program, men for å gi oppdragsgiver sine kommentarer til det.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no