4.1.3 Fordeling av arbeidsoppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver må definere de overordnede målsettingene for virksomheten som, økonomi, produksjon, medarbeidere og målsettinger for prosjektet. 


Aktuelle oppgaver for rådgiver / arkitekt kan være

  • Ulike mulighetsvurderinger
  • Lokaliseringsstudier
  • Tomtevurderinger og -alternativer
  • Vurdering av eksisterende lokalers egnethet
  • Vurdering av alternative lokaler
  • Fremdriftsplaner

Temaer som bør utredes av andre rådgivere

  • Krav og forutsetninger knyttet til industrielle prosesser og produksjon
  • Analyser av trafikk, klima og geoteknikk
  • Juridiske, finansielle og kontraktsmessige forhold utenfor byggesektoren 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Arkitekter kan selv eller med bistand fra andre rådgivere, utføre de aktuelle oppgavene i utredningsfasen. Slike utredninger og programmeringsoppdrag er en sentral del av arkitektens profesjonskompetanse og kan utføres som særskilt oppdrag, eller som del av den samlede ytelse.

Arkitekt kan engasjeres som rådgiver og utreder for oppdragsgiver for å utføre nødvendige registreringer, beregninger og vurderinger, samt utarbeide forslag. I denne rollen har man ikke et formelt ansvar som arkitekt, men som rådgiver og sekretariat for oppdragsgivers arbeid.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no