3.2.6.1 Fordypning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal ivareta ansvar for brukermedvirkning og sikkerhetsarbeid og dokumentere dette og påse at det blir utarbeidet planer for arbeid med sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektering og byggefasen og at disse følges opp.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no