3.5.5.5 Utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tiltaksklasse 1
Utføre kontrollarbeid iht. SAK10§14-2 og -6, og for de områder Kommunen måtte kreve og som fremgår av gjennomføringsplanen.

Tiltaksklasse 2 og 3
Utføre kontrollarbeid iht. SAK10§14-2 og -7 og for de områder Kommunen måtte kreve og som fremgår av gjennomføringsplanen.

Alle tiltaksklasser
Påvise at avvik blir lukket.


Kontroll ved tiltaksklasse 1

  • Prosjekteringsunderlag foreligger
  • Enkel kontroll av utførelse ved besøk, stikkprøver eller gransking av sjekklister og fotografier fra utførende

Kontroll ved tiltaksklasse 2

  • Produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen
  • Utførelse er kvalitetssikret iht. ansvarlig utførendes styringssystem
  • Produktdokumentasjon er tilgjengelig
  • St registrerte avvik behandles
  • Melde fra til oppdragsgiver og evt. kommunen om avvik ikke lukkes innen frist som gis

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no