6.4.7.1 Dokumentasjon til bruk ved søknad om rammetillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide dokumentasjon til bruk ved søknad om rammetillatelse iht. SAK10.


Arkitekten skal

  • Utarbeide dokumentasjon for rammesøknad iht SAK10 §§6-1 og 6-2
  • Bidra til avklaring av tiltaksklase, risikoklasser, krav til ansvarsrett og uavhengig kontroll.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

SAK10 §§6-1 og 6-2

Oslo kommune - PBE;
- Sjekkliste for behandling av søknder
- Retningslinjer for innsending av søknader pr. epost

MAKS10;
- 43-03 Forhåndskonferanse

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no