6.8.8 Tilleggsytelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bistå oppdragsgiver ved avslutning av byggesak, prosjekt og avtaler.

Utarbeide annen dokumentasjon etter avtale.


Etter avtale kan disse oppgavene utføres

 • Delta på byggemøter
 • Felta på befaringer og inspeksjoner på byggeplass
 • Tilpasse arbeidsunderlag til leietakers behov
 • Utarbeide grunnlag for prisforespørsel for mulige endringsarbeider
 • Innhente pristilbud og vurdere/innstille endringsarbeider
 • Oppdatering av BIM-modell med opplysninger om valgte produkter, elementkoder etc. for bruk i FDV- sammenheng
 • Foreta kontroll på tillegg og fradrag i utførelseskontrakter
 • Delta i ferdigbefaringer i utførelsesentrepriser
 • Skrive referat fra de nevnte ferdigbefaringene
 • Bistå ved endelig mengdejustering og avregninger i utførelsesentrepriser
 • Bistå ved driftssetting av de deler av tiltaket som omfatter arbeider arkitekten har hatt prosjekteringsansvar for
 • Følge opp plan for skiltingbistå til å utarbeide energisertifikat for byggverket
 • Oppdatere skjemaer og utstyrslister for veggfaste komponenter
 • Foreta endelig mengdekontroll
 • Delta på oppmåling/registrering for mengdekontroll

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no