3.1.9.9 Mulige tilleggsoppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig prosjekterende arkitekt kan etter avtale utarbeide dokumentasjon ut over de områder som følger av kontrakten.


Arkitekten kan

  • Bistå til å utarbeide energisertifikat for byggverket
  • Oppdatere skjemaer og utstyrslister for veggfaste komponenter
  • Foreta endelig mengdekontroll
  • Delta på oppmåling/registrering for mengdekontroll
  • Oversikt over årskostnader med investeringskostnader/kapitalkostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no