6.6.5.5 Planløsninger og materialbruk

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal foreslå bygningsmessig utforming av planløsning, fast innredning og skissere forslag til møblering og løst inventar på detaljnivå.

Videre skal det illustrereres mulig innredning og møblering og utarbeides en overordnet plan for skilt og andre informasjonsbærere som skal koordineres med andre ansvarlige for skilting.


Arkitekten skal ivareta uforming av

 • Trapperom og heissjakter med nødvendige arealer, bredder, stigningsforhold, sikringstiltak, brann og rømming, rekkverk, dører og overflater
 • Våtrom detaljeres med fall til sluk, plassering av utsyr og armaturer, angivelse av evt. prinsipper for montering av keramiske fliser ol.
 • Kjøkken og kantinekjøkken detaljeres i samråd med rådgivere og skal vise benker, sluk, vasker, hyller, skap, «hvitevarer», spesialhimlinger, gulvbelegg etc.
 • Varemottak planløses iht. byggets funksjoner, lover og forskrifter
 • Spesialrom som er definert i rom- og byggeprogram detaljeres i henhold til funksjonskrav, lover og forskrifter
 • Rom med spesielle krav til materialbruk og installasjoner markeres
 • Lette innervegger med ulike krav til brannklasse, støyreduksjon, mekanisk påkjenning, materialbruk og overflater angis
 • Himlinger av ulik type og utførelse, med himlingshøyder og tilslutninger, sprang og skjørt skal prosjekteres
 • Akustiske egenskaper, renhold, integrerte tekniske komponenter, krav til tilkomst, montasje og demontering for innervegger og himlinger skal vurderes
 • Fast innredning og naglefast møblering skal være registrert og inntegnet
 • Forslag til generelle materialvalg med alternativer for de viktigste overflater og romlige komponenter skal utarbeides
 • Skissere mulig innredning i noen typiske rom for å gi grunnlag for vurdering av deres brukbarhet og plassering av teknisk utrustning som belysning, ventilasjonsarmatur ol. 
 • Skissene er veiledende og skal erstattes av møbleringsplaner, se kapittel 7
 • Godkjenning av skiltplaner

Mulig tilleggsoppdrag kan være utarbeidelse av

 • Skilt knyttet til brannsikkerhet og rømning
 • FDV-merking av bygningselementer som f.eks. dører og vinduer er tilleggsoppdrag.
 • Generell skilting av bygningen som hovedskilt, informasjonstavler og lokale orienteringsskilt, se pkt. 6.6.8.2

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Utarbeiding av detaljerte skiltplaner er et mulig tilleggsoppdrag for PRO arkitektur, interiørarkitekt eller spesielle rådgivere.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no