7.2.8.3 BIM-ytelser prosjektering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Etablere BIM modell som grunnlag for gjennomføring av prosjekteringsarbeidet.


Arkitekten skal

  • Definere formål med BIM-modellen
  • Bestemme modellens kapasitet
  • Foreslå organisering av BIM-prosessen
  • Tilpasse ytelsene etter avtalt omfang
  • Avtale BIM-grensesnitt mot andre prosjekterende
  • Test av egen BIM- modell mot andre fagmodeller

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ved prosjektering i en BIM modell vil presentasjonen som regel skje i form av tegninger, visualiseringer og notater som beskrevet over. Et skisseprosjekt forutsetter at det er etablert en hovedmodell med nødvendig programgrunnlag for tomt, bygning og romprogram og at prosjektet er videreutviklet som en fagmodell for arkitekt.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no