6.2.5.3 Form og funksjonalitet for byggverket

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle og bearbeide bygningskroppen ved nybygg, legge grunnlag for funksjonelle og gode planløsninger og bevegelseslinjer, angi plassering av viktige steder og hovedfunksjoner og sikre at prosjektet er vurdert med hensyn til generalitet, fleksibilitet, elastisitet, møblerbarhet.


Arkitekten skal

  • Foreslå plassering og utforming av arealer bygningsform og volumer
  • Utrede mulige alternative løsninger på en prinsipiell og oversiktlig måte
  • Utvikle forslag til hoveddisposisjon for arealbruk, logistikk og funksjoner
  • Plassere hovedadkomster, vertikale forbindelser og viktige tekniske arealer
  • Skissere konsept for bærekonstruksjoner og tekniske strukturer
  • Vurdere ulike behov for fremtidige utvidelser, bruksendringer, oppgraderinger etc

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no