5.4.3.6 Planer som må avgjøres av departementet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Innsigelser til reguleringsplaner behandles etter de samme reglene som for innsigelse som kommuneplanens plandel  


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Gjelder innsigelsen klart avgrensede områder, kan kommunestyret vedta resten av planen.
  • Miljøverndepartementet avgjør om innsigelsen tas til følge og kan foreta de endringer som departementet finner er nødvendige.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no