7.6.5.3 Løsninger for interiør, materialbruk og overflater

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide detaljert forslag til generelle produkter og løsninger, forslag til evt. spesielt utviklede produkter og løsninger, sikre energiriktige, funksjonelle og holdbare anskaffelser og forsvarlige løsninger mht. brannsikkerhet og miljøkrav.


Arkitekten skal

  • Avklare et kvalitets- og prisnivå for anskaffelsen iht. aktuelle krav, lover og forskrifter
  • Formulere krav til anskaffelsen
  • Detaljert forslag til alle møbler og innredningelementer
  • Detaljert forslag til sammensetning av møbler og andre elementer i grupper
  • Detaljert forslag til armatur for spesialbelysning i utvalgte områder
  • Detaljert forslag til spesielle innredninselementer
  • Etterprøve at forslag kan innfri standardkrav, med arbeids- og detaljtegninger.

Produktutviklingen beskrives og behandles som tilleggsoppdrag, omfatter valg av produkter og materialer. Dette vurderes mot relevante godkjenningsordninger, kvalitetsnormer, testemetoder og produktinformasjon.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no