6.4.6.3 Kvalitetssikring egne arbeider

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere at myndighetskrav og prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas og skal skal utføre egenkontroll, (sidemannskontroll) og bedriftsintern kontroll.


Arkitekten skal

  • Kvalitetssikre egne tegninger og andre dokumenter ift. myndighetskrav og andre programkrav iht. bedriftens egne rutiner
  • Forberede/utarbeide dokumentasjon knyttet til krav som stilles til rammesøknad
  • Dokumentere at kvalitetssikring har funnet sted iht. MAKS10

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no