7.4.6.2 Områder for tverrfaglige vurderinger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kvalitetssikre prosjektet mot forutsetninger og overordnede krav, koordinere sitt arbeid med andre fags løsningsforslag, påse at egen løsning er i overensstemmelse med oppdragsgivers program, varsle oppdragsgiver om stilte krav ikke lar seg gjennomføre og ivareta koordinering av belysning, ventilasjon, fargesetting, møblering og plassering av utstyr knyttet til innredningsoppdraget.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no