7.4.8.2 Spesialtegnede møbler og innredningselementer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forslag til utforming av eventuelle møblerings og innredningselementer som skal prosjekteres og produseres spesielt for oppdraget med beskrivelse og overordnet kostnadsoverslag.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no