6.2.7.2 Byggherrebeslutninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Presentasjon av skisseprosjekt bør inneholde en overordnet dokumentasjon av spørsmål som har vært vurdert i skissefasen. Omfanget av dokumentasjonen kan variere med oppdragets art og gjennomførings- modell.

Rammene for omfanget av dokumentasjonen bør derfor fremgå av kontrakten. Skisseprosjektet fremstilles gjerne i enkle tegninger, en overordnet beskrivelse og et utvalg illustrasjoner som viser det arkitektoniske potensialet og sammenheng med omgivelsene.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no