6.4.4 Arkitekten som ansvarlig prosjekterende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dette delkapitlet ivaretar krav til prosjektering i lover og forskrifter. Krav knyttet til selve søkeprosessen og rollene som PRO, SØK og KTR fremgår av kapittel 3.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no