6.6.7.7 Nødvendige notater og redegjørelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Nødvendige notater og redegjørelser utarbeides etter avtale.


Notater og redegjørelser kan omfatte

  • Materialvalg
  • Energiberegninger
  • Livssykluskostnader
  • Universell tilgjengelighet
  • Beskrivelse av spesialrom

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no