5.3.3.2 Krav til prosess

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosessen består av tre hovedfaser:

  • Planoppstart
  • Utredninger og planløsninger
  • Planforslag og planbehandling

Varsling av oppstart, behandling av forslag til planprogram, gjennomføring av brukermedvirkning, -møter og høringsrunder samt bearbeiding av kommentarer skal skje iht. PBL § 11-12 til 11-15.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no