8.4.3.2 Program og andre forutsetninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal registrere Oppdragsgivers merknader fra behandling av Skisseprosjekt samt mulige suppleringer av byggherre- og brukerkrav og ivareta offentlige og privatrettslige avtaler knyttet til oppdraget eller eiendommen, avklare status og i hvilken betydning dette vil ha for prosjekteringsarbeidet.


Arkitekten skal

  • Bearbeide dokumentasjon og informasjon fra skisseprosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no